Hoofdstuk II. Verkiezingen. IJl Getal kiezers (volgens de kiezerslijsten gesloten in het jaar waarover het verslag loopt) voor: a. Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal b. Leden der Provinciale Staten c. Leden van den Gemeenteraad S A A T van elke keuze voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad. Dagteekening der Verkiezing. NAAM en VOORNAMEN van elk gedurende het jaar gekozen Raadslid, Getal uitgebrachte stemmen bij de Getal blanco briefjes bij de Getal briefjes om andere redenen vanonwaarde verklaard bij de Getal geldige stemmen op eiken verkozene uitgebracht by de eerste 1 stemming. herstem ming. eerste stemming. herstem ming. eerste stemming. herstem ming. eerste stemming. herstem ming. n JlVM. I *j 0 J VOA» JUjl J crcuwn.es 5ASAAJL L{$ö i.o «JL 331 3il 3 o3 Vragen en beslissingen over de kiezerslijsten en de verkiezingen/cu^-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 4