- 45 - Toestand van den groot- en kleinhandel en van de winkelnering. lLcui^cLe-1^ A.AAV-ucLt-' xsvy. oLAJK.Q- <j o^i^iLe^te, e^. cLil dJL Q JlXfc^/2^, O^fVArldjZSi^ °j C/u*xOL-^J-^-^jtc/tv7 Y^^UL cLoL. JL-, /0-Gv

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 45