- - 2. Belasting-verordeningente weten: 3 Verordeningen van verschillenden aard l/Vvt c, csiXdl (t "o. (Le.^vw~ o, ulc. t^düe oUl I f D'1 Pi 1>c^ Ut ca.WjW jz^juUtU fi-a^tLe ci~e. 1,c*-«^vci-Ae— 4. Instruction 5. Vernietiging of schorsing, zoo die heeft piaats gehad.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 7