O TOESTAND DER GEMEENTE, GEMEENTE UITVOERIG EN BEREDENEERD ci_t i-v2, VAN DEN over-het jaarJ^.lAL. {Ingevolge aft. 182 der wet van den 29°" Juni 1851, Staatsblad n°. 85) •It No. 31.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1912 | | pagina 1