UITVOERIG EN BEREDENEERD VAN DEN TOESTA N D D E R GEMEENTE OVER HET JAAR 19^^ (ART. 182, GEMEENTEWET)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1920 | | pagina 1