UITVOERIG EN BEREDENEERD VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GEMEENTE OVER HET JAAR !9 (ART. 182 DER GEMEENTEWET NteERLANDIA. No. 20.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1927 | | pagina 1