TOESTAND DER GEMEENTE, GEMEENTE over het jaar 187 UITVOERIG EN BEREDENEERD VAN DEN [Ingevolge arl. 182 der wet van den 29. Jut/ij 1851, Staatsblad N°. 85.) SNELPERSDRUK. K. G. OUKOOP. BREDA.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 1