HOOFDSTUK V. 13 Oenieente-eig-en.dom.men., werken en inriclitingen. A. Eigendommen uiet hestemd voor de publieke dienst. De gemeente-eigendommen niet voor de publieke dienst bestemd, hebben eene gezamenlijke oppervlakte van hectare are J J centiare. 3H A- A; fj JA. t Toestand dezer eigendommen. '1^ -7 - J.) .--J:- -<f.- ^-e>—e~ -- au-.r .-xj. 9—yy^ y~ - ^-V j/ Van deze eigendommen wordt gevraagd Bedrag der daartoe verleende subsidien. De in den loop van het jaar daarvoor uitgevoerde werken: Gebouwen f Landerijen f Heidegronden f Hout en plant soen f Jaebt op gemeen tegronden f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 13