HOOFDSTUK V. 4- 6 14 B. Eigendommenbestemd voor de publieke dienst, en openbare gemeentewerken (in en buiten de gemeente) Zij zijn de volgende Baadhuis -Terenv Scholen. groot a. openbare gemeente gebouwen H. A. A. S/ M- 3 - Ten aanzien van den toestand dier gebouwen valt te vermelden:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 14