17 Aanleg en verbetering gedurende het jaar. 3. De Waterleidingen in de gemeente zijn de volgende Ten aanzien van hun toestand valt te vermelden: Z-.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 17