18 Aanleg en verbetering gedurende het jaar e. Wegen en Voetpaden, behoorende aan en onderhouden door de gemeente Deze wegen hebben eene gezamenlijke lengte van V-// meters. Daarvan is begrind eene lengte van met keijen belegd eene lengte van 4^Z klinkers n De voetpaden hebben eene gezamenlijke lengte van D -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 18