28 Opgave der gedurende het jaar voorgevallen branden en rampen, die opmerking verdienen. Opgave der persoonlijke diensten waartoe de inwoners ter handhaving der openbare orde in het alge meen belang mochten zijn opgeroepen (art. 192 Gem. Wet.)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 28