HOOFDSTUK VIL y/Z y/>Z y/Z 29 nationale Militie en Sclrutterij a. Nationale Militie. Aandeel der gemeente in de ligting Ingeschreven in de gemeente, waarnaar het aandeel is berekendj f Ingelijfden bij de landmilitie. - r~ Ingelijfden bij de zeemilitie b. Schutterij. Werkelijke sterkte der schutterij in de gemeente Actief Reserve. Te samen Actieve sterkte der schutterij bij de wet gevorderd SterJcte van den eersten ban der schutterij. Actief Reserve. Te samen *2 -w j

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 29