HOOFDSTUK VIII. 30 Kerkelijke Zaken.. Uitgaven voor de openbare eeredienst. Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden, krachtens machtiging aanvaard.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 30