HOOFDSTUK I. Bevolking'. Loop der bevolkiag gedurende het jaar. Beide Mannen, Vrouwen, geslachten Werkelijke bevolking op den 31 December van het vorige jaar. Mannen. Vrouwen, geslachten. (geboorte kol. 12 J en 13(1). f0, ff. W/. Mannen. Vrouwen, geslachten geboorte kol. 12 Vermeerdering gedurende het jaar door I vestiging - 1 kol. 49 en 50. ff f f Geheele vermeerdering. /7 f ja jff. sterfte kol. 47. y S j en 48 JJ. 6^. 'f sterfte kol. 47. Vermindering gedurende het jaar door j vertrek kol. 51 J en 52 f V ff Geheele vermindering. /fa, fff' J f Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering S~. ff/- f. Bevolking op 31 December van het jaarJa32f Jód/, fgg pg Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, behoorende tot Mannen. Vrouwen. 1. de land- en zeemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Opmerking omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar. Beide. Mannen. Vrouwen, geslachten. Getal geborenen in j levend kol. (6 en 7Ja, fJ de gemeente I levenloos aangegeven (kol. 18 en 19.)j Te zamen. Jf. f Z f Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen (kol. 39 en 40.) f#//J Getal huwelijken. jj f (1) Algeineene aanmerking. De kolommen verwijzen naar de bestaande modellen. In dit hoofdstuk wordt naar staat No. 1. van de jaarlijksclien loop der bevolking verwezen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 3