HOOFDSTUK X. 35 Armwezen Beknopte beschouwing van den toestand van de behoeftige klasse, in het laatst afgeloopen jaar, vergeleken met dien van het vorige jaar of van vroegere jaren. Redenen van vóór of- achteruitgang.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 35