Middelen, zoo gewone als buitengewone tot leniging en vermindering der armoede, inzonderheid door onderwijs of werkverschaffing. De tabellen van het Armwezen hierbij benoodigd kunnen hier bijgevoegd worden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 36