Aangevoerde hoeveelheden en bestede prijzen ter markt zoo deze niet vermeld is in het verslag van den landbouw^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1874 | | pagina 42