14 HOOFDSTUK V, B. Eigendommenbestemd voor de publieke diensten openbare gemeentewerken (in en buiten de gemeente a. Openbare gemeentegebouwen. Zij zijn de volgende Raadhuis groot II. A. A. M- Tererr v r Scholen. - Lijkenhuis. 3 J 3 J - Ten aanzien van den toestand dier gebouwen valt te vermelden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 14