10 Aanleg en verbetering gedurende het jaar De Pleinen in de gemeente hebben eene oppervlakte van Ten aanzien van hun toestand valt te vermeldensly *>y^>

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 16