TOESTAND DER GEMEENTE, UITVOERIG EU BEREDENEERD GEMEENTE VAN DEN over de jaren 187 VERSLAG (Ingevolge art. 182 der wet van den 29 Junij 1851Staatsblad N°. 8.>.) BREDA SCltE STOOMDRUKKERIJ VAN K. G. OUKOOP.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 1