VIII. Toezicht op de levensmiddelen. 4. Keuring van levensmiddelen. 2. Uitkomsten der keuring. 3. Soort van het drinkwater, (pomp-, put- en welwater, vaart- en slootwater) en zijne eigenschappen (kleurreukhelderheidsmaak.) 4. Maatregelen genomen tot verbetering van het drinkwater, voor zooverre het niet goed of de hoeveelheid ontoereikend is. Wanneer eene gezondheids-commissie in de gemeente bestaatmededeeling van haar verslag. IX. Gezondheids- Commissie - 26

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 26