HOOFDSTUK IV&. 27 b. Gemeentepolitie. Voornaamste veranderingen in het personeel. Algemeene opmerkingen omtrent de dienst. Maatregelen van de politie en algemeene toestand

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 27