- 28 - Opgave der gedurende het jaar voorgevallen branden en rampendie opmerking verdienen. Opgave der persoonlijke diensten waartoe de inwoners ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang mogten zijn opgeroepen (art. 192 Gem. Wet.)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 28