30 - HOOFDSTUK VIII. Kerkelijke Zaken. Uitgaven voor de openbare eeredienst. Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleindenkrachtens magtiging aanvaard.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 30