M /t>£ i JS 3*4 Z JZ4 JL «3 O O m X I SOORT DER SCHOLEN. Scholen voor gewoon lager onderwijs-. Scholen voor meer uitge breid lager onderwijs O IE nu C O rB* "3 M >c Kweeke- lingen. Wan. Vrouw. Getal leerlingen op 15 Januari. Geheel getal. Man. j Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Wan. i Vrouw. Getal leerlingen op 15 April. Getal leerlingen op 15 Juli. Geheel getal. Getal kosteloos on- derwezenen. Wan. Vrouw.' Man. Vrouw. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 October. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. I Vrouw. C*> Cr- O CT3 S C s O O Hj co t-3 c=! W i—i Cü

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 31