HOOFDSTUK I. Bevolking, Vermeerdering gedurende het jaar door geboren kol. 12 en 13 (1). vestiging kol. 49 en 50. Geheele vermeerdering- Ver mindering gedurende het jaar door Sterfte kol. 47. en 48 vertrek kol. 51 en 52 Geheele vermindering Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering- Bevolking op 31 December van het jaar Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personenbehoorende tot 1de land- en zeemagt (de laatste met inbegrip van het corps Mariniers). 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Getal geborenen in levend kol. (6 en 7) levenloos aangegeven (kol. 18 en 19) de gemeente Te zamen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen (kol. 39 en 40) Getal huwelijken i - 3 Loop der bevolking gedurende het jaar. Werkelijke bevolking op den 31. December van het vorige jaar Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Opmerking omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar. Mannen. Vrouwen. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. (1) Algemeene aanmerking. De kolommen verwijzen naar de bestaande modellen. In dit hoofdstuk wordt naar staat No. i van den jaarlijkschen loop der bevolking verwezen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 3