X1 U1 w l zJV 1 257 7U# 4** H A S O O R T DKIt SCHOLEN. Scholen voor gewoon lager onderwijs Scholen voor meer uitge breid lager onderwijs 1 ^3 I T3 O X M 3 w c Kweeke- lingcn. Man. Vrouw, X Getal leerlingen op 15 Januari Getal leerlingen op 15 April. Getal leerlingen op 15 Juli. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Geheel getal Getal kosteloos on- Geheel getal, derwezenen. Man. Vrouw. Man, Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 October. Geheel getal. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. Vrouw. Man. 1 Vrouw. M O s- o CO co

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 33