HOOFDSTUK IX. - 34 - II. Herhaling-, zondag- en bewaarscholen. Herhalingscholen Bewaarscholen. Werkscholen. Zondagscholen. Getal scholen. Getal onderwij zers. Getal leerlingen. Getal scholen. Getal onderwij zers. Getal leerlingen. Getal scholen. Getal onderwij zers. Getal leerlingen. Getal scholen. Getal onderwij zers. Getal leerlingen. Man Vr. Man Vr. Man Vr Manj Vr. Man. Vr. Man Vr. Man Vr Man. Vr. /}e s - - -

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 34