38 - HOOFDSTUK XL jf /jy? A ~^y ^j/y HOOFDSTUK XII, Landbouw en Veeteelt. Ten aanzien van dit hoofdstuk wordt verwezen naar den inhoud van het afzonderlijk verslag van den Landbouw over 187 als bijlage nevens dit verslag gevoegd. 9"- Nijverheid, handel en scheepvaart. 1. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezingen voor de Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedurende het jaar O) Datum der Verkiezing. Aantal kiezers. Aantal uitgebragte stemmen. UITSLAG der VERKIEZING. Datum der Verkiezing Aantal kiezers. Aantal uitgebragte stemmen. UITSLAG van de HERSTEMMING. k Bij elke verkiezing moet de naam van den verkozene opgegeven worden met aanduiding of het een nieuw benoemd of een op nieuw benoemd lid is.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 38