- 39 Nieuw ingevoerde werktuigen en verbeteringen. Verleende concessiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 39