- 43 HOOFDSTUK XII. Hl. Handel en Scheepvaart. a. Binnenlandsche handel. In de gemeente worden gehouden de volgende weekmarkten De volgende jaarmarkten

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 43