u - Aangevoerde hoeveelheden en hestede prijzen ter markt zoo deze niet vermeld is in het verslag van den landbouw. yk 'aJi 4 /fc Ja - v. z vZ^vt c/j^L Q v cc/i reu y~ - »y (AlA-tfV I

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 44