- 7 2. Belasting verordeningen te weten: 3. Verordeningen van verschillenden aard: 4. Instructi├źn 5. Vernietiging of schorsing, zoo die heeft plaats gehad.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1878 | | pagina 7