TOESTAND DER GEMEENTE, UITVOERIG EU BEREDENEERD GEMEENTE over het jaar 18^ VERSLAG VAN DEN Ingevolge art. 182 der wet van den 29 Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) Stoomdruk. GKBRt. OU KOOP. Ukku»,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 1