7 Hoofdstuk V. Gemeente eigendommenWerken en Inrichtingen. - 13 - A. Eigendommen niet bestemd voor den publieken dienst. Fe gemeente eigendommen, niet voor den publieken dienst bestemd, hebben etne gezamenlijke oppervlakte van hectare Zij bestaan uit aren 3 H.A. centiaren. A. 7 7 cA. tf y o Toestand dezer eigendommen. SL Van deze eigendommen wordt gevraagd. Soort der Eigendommen Opbrengst. Kosten van onderhoud. Bedrag der daartoe verleende Subsidiën. De in den loop van het jaar daarvoor uitgevoerde werken. Gebouwen f Landerijen f Heidegron den Hout en Plant soen. f Jacht op ge meentegron den f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 13