- 16 - Aanleg en verbetering gedurende het jaar. )fa> -sU? 2. De pleinen in de gemeente hebben eene oppervlakte van a Ten aanzien van hun toestand v,alt te Vermelden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 16