- 19 - Ten aanzien van den toestand dier wegen en voetpaden^alt te vermelden. Aanleg en verbetering gedurende het jaah

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 19