IV. Gasten Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten. 24 AANDUIDING- DER HUIZEN EN GESTICHTEN. Verpleeg den op 1°. Januari aanwezig. Aantal van gedurende het jaar op genomen personen. Aantal gedurende het jaar ontslagen personen. Aantal verpleeg den gedurende het jaar overleden. Aantal verpleeg den op 31 December aanwezig. Totaal dei- ver pleeg- dagen. Voor ieder huis of gesticht afzonderlijk. Bezoldiging van de genees-, heel- en verloskun digen. Kosten van de genees middelen. Aantal gereed ge maakte recepten Toe stand. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw, j 1. 2. 3. 4. V. Geneeskundige dienst hij armenverpleegd in hunne woningen. Wijziging in de regeling van den dienst (ook betreffende koepokinenting)^-^ Beiooning voor de genees-, heel- verloskundigen - Kosten van de geneesmiddelen.tf Y i> 7(J Aantal gereedgemaakte recepten/ - Waai- eene ziekeninriehting bestaat als afdeeling van eenige andere instelling of gesticht wordt dergelijke opgaat uitsluitend vereischt van de in die afdeeling verpleegden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 24