Hoofdstuk XII. Nationale Militie en Schutterij. a. Nationale Militie. Aandeel der gemeente in de lichting Ingeschreven in de gemeente waarnaar het aandeel is berekend Ingelijfden bij de landmilitie Ingelijfden bij de zeemilitie b. Schutterij. Werkelijke sterkte der Schutterij in de gemeente Adtief Reserve. Te zamen Actieve sterkte der schutterij bij de wet gevorderd Sterkte van den eersten ban der Schutterij. Actief Reserve Te zamen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 29