Hoofdstuk I. Bevolking. Loop der bevolking gedurende het jaar. Werkelijke bevolking op den 31n December van het vorige jaar Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Vermeerdering geboorte/YjY /éd> gedurende het jaar door vestigingYY A Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Geheele vermeerdering Vermindering steilteepyf <Z /HZ jT gedurende jYY <?d>& Y^Y Y// het jaar door vertrek Geheele vermindering. Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering <Z> ZO /Z3 cP éf Bevolking op 31 December van het jaarJZZ-óV Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, be- j Mannen. Vrouwen. hoorende tot 1. de Land- en Zeemacht (de laatste met inbegrip van het korps Mariniers) 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Opmerking omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Getal geborenen in levend de gemeente levenloos aangegevenen Te zamen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen Getal huwelijken

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 3