b. Door de Provincie - 32 - Kosten van onderwijs. a. Jaarwedden der onderwijzersf S0 h. Vergoeding aan onderwijzers aan het hoofd van scholen staande, wegens gemis van vrije woning e. Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers d. Kosten van het herhalingsonderwijs V- o e. Kosten van het stichten van schoollokalen en onderwijzerswoningen f. Kosten van het instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen. tyy/. J g. Huur van schoollokalen en onderwijzerswoningen h. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen JcP/- i. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften k. Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der^ school- lokalen l. Kosten van het plaatselijk schooltoezicht m. Kosten van de vergelijkende examensj/- J n. Kosten van de schoolbibliotheken o. Kosten van belooningen en eereblijkeh p. Verschillende uitgaven Totaal Subsidiën. a. Door het Kijk - Totaal f Ontvangen vergoeding ingevolge art. 4o der WetJ/Y yiP O Aanbouw en vernieuwing van schoollokalen en onderwijzerswoningen, gedurende het jaar.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 32