77' STAAT DER FABRIEKEN A rfc Ns«^C— /yd cfS J cZ t3 Z Z?**- CtdA& dt A A A Zm /W AA Jï d> aw Za JcP A/7 AAA aZ p CTQ SOORT dee FABRIEKEN (Alphabetisch.) NAAM van den EIGENAAR. Aantal arbeiders in de fabriek werkzaam: Volwassen- Volwassen Kinderen Kinderen (mannelijk) (vrouwelijk) Mannen Vrouwen. O O -9 cil(H4^E^c3 Glvl. rbeid <3 Gebezigde beweegkracht (stoom, water, gas, enz AANTAL a> fcD 02 02 g CD O c3 Ph o c3 5-4 03 'P 5-4 o 04 Cm O ~D 3/ y (a3 ^2: a. Fabrieken zijfl-liijverheidsinrichtingen, waarin 20 of meer arbeiders werkzaam zijn, benevens die met een getal van minder dan 20 arbeiders, indien daarin van mechanische beweegkracht (steom, water, gas, enz.) gebruik wordt gemaakt. Alle andere zijn Ambachten. Tot de kinderen worden in verband met de wet van 19 September 1874 (St.bl. no. 1gerekend de personen van volbrachten '12jarigen tot volbrachten 16jaiigen leeftijd. Alle anderen zijn volwassenen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 39