- 41 Nieuw ingevoerde werktuigen en verbeteringen.# Verleende concessiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 41