- 47 - c. Scheepvaart langs de rivieren kanalen en vaarten Getal schepen gevaren door de gemeente en door sluizen aan de gemeente toelehoorende. OPVAART. AFVAART. Aanmerkingen. Getal schepen. Tonnen inhoud. Getal schepen. Tonnen inhoud. d. Werven en scheepsbouw. Getal werven. Schepen op stapel op 1 Januari. Schepen nieuw aangebouwd gedurende het jaar. Schepen op stapel op 31 December, Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. ak

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 47