Hoofdstuk III. Plaatselijke verordeningen, door- den Raad gedurende liet jaar vastgesteld. (Opgeven den titel of het onderwerp.) Door den raad zijn op de hierna vermelde tijdstippen vastgesteld de volgende verordeningen 1. Strafverordeningen, te weten Naar een door Burgemeester en Wethouders, ingevolge art. 177 der gemèentewet ingesteld onderzoek, is voortdurend kracht toe te kennen aan de volgende plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd De algemeene herziening, voorgeschreven bij art. 178 der gemeentewet, heeft plaats gehad in de openbare vergadering van den Raad, gehouden den

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 6