r Aanleg en verbetering gedurende het jaar. 3. De Waterleidingen in de gemeente zijn <h:^nlgowler- <L*—T l'en aanzien van hun toestand valt te vermelden:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 17