- 18 Aanleg en verbetering gedurende het jaar. 4. lïiolen. c. Wegen en voetpaden, behoorende aan en onderhouden door de gemeente. Deze wegen hebben eene gezamenlijke lengte van Daarvan is begrint'eene lengte van Daarvan is met keien belegd eene lengte van Daarvan is met klinkers belegd een lengte van De voetpaden hebben eene gezamenlijke lengte van meters

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 18