UITVOERIG EN REREDENEERD GEMEENTE over het jaar 1 VERSLAG VAN DEN Ingevolge art. 182 der wet van den 29en Juni 1851, Staatsblad n°. 85). No. 31.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 1