- 25 - afzonderlijk. ital eed 3- kte oten Toe stand. VI. Koepokinenting. Aantal vprrichte koepokinentingen, met vergelijkende opgaaf van de voorafgaande drie jaren. VII. Toezicht op prostitutie. 1. Verslag van den geneeskundige, met de visitatie belast. 2. Getal visitati├źna. bij vrouwen in publieke huizen wonende; b. bij op zich zeiven wonende vrouwen; c. bij nog niet ingeschreven vrouwen. 3. Getal ziek bevonden vrouwen van elke van deze rubrieken en vorm der ziekte. raaf

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 25